Octopus families - de interviewsOctopus is niet de oudste, niet de grootste en zeker niet de bekendste basketbalvereniging van Nederland. Maar wel de mooiste. Of ten minste één van de mooiste... Waarom? De Eerste Vughtse Basketbal Vereniging is een echte familie-vereniging. Je groeit ermee op, soms tegen wil en dank, maar het rijke familie-gevoel pakt je toch. Aan de basis van deze familie-vereniging staan een goed stel oprichters die we erg dankbaar mogen zijn. En aan gepassioneerde voorzitters, bestuursleden, coaches, trainers en spelers ook geen gebrek. Zij verdienen onze bewondering, standbeeld en een podium op deze jubileum-website. Voor deze serie interviews hebben we echter gekozen om 5 échte verenigingsfamilies in de schijnwerpers te zetten. Van die families waar alles draait of draaide om de club. Van die families die zichzelf 'verrijkten' met 101 taken en verantwoordelijkheden. Van die families die nog net niet bleven slapen in de sporthal. Een selectie maken is lastig, Octopus is in de gelukkige omstandigheid meer dan 5 échte verenigingsfamilies te kennen. We beseffen dat, door er slechts 5 te noemen, een aantal zeer gewaardeerde families niet genoemd worden. Daarvoor, bij voorbaat onze excuses.

De families Van de Ven, Schasfoort, Bekkers, Timmermans en Quaedvlieg, hebben de afgelopen decennia hun stempel behoorlijk weten te drukken op onze vereniging. Sommige leden van deze families zijn nog steeds actief. Huis-journalist Ton de Kort trok er op uit om 5 mooie verenigingsfamilie-verhalen op te tekenen. Een dankjewel ook naar Astrid Quaedvlieg voor de fotografie.